• Rodzice zainteresowanie przyjęciem dziecka do żłobka zobligowani są do wypełnienia i  złożenia Karty Zapisu Dziecka do Żłobka oraz Informacji Administratora o Przetwarzaniu Danych Osobowych. Karta dostępna jest poniżej lub w sekretariacie żłobka.
  1. wzór umowy w sprawie korzystania z usług żłobka
  2. wzór karty zapisu dziecka do żłobka
  • Warunkiem przyjęcia dziecka jest zameldowanie w gminie Kraków, wykonanie badania kału w kierunku pasożytów oraz wymazu na owsiki u dzieci powyżej 12 miesiąca życia ( dwukrotne badanie), zaświadczenie od lekarza, że nie ma przeciwwskazań do uczęszczania do żłobka ( najlepiej wydane na dzień przed pojawieniem się dziecka w placówce) oraz książeczka szczepień.

    opłata stała –  299,00 zł  (miesięcznie)

    opłata za wyżywienie – 8,00 zł (stawka dzienna)