flaga Polski
godło Polski

DOFINANSOWANO
ZE ŚRODKÓW
BUDŻETU PAŃSTWA

Resortowy Program rozwoju instytucji opieki
nad dziećmi  w wieku do lat 3 „Maluch+”2021

DOFINANSOWANIE
14 400,00 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ
286 200,00 zł

Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 „Maluch +”2021 dofinansowany jest ze środków Budżetu Państwa.
Dotacje przeznaczone są na wydatki bieżące zapewniające funkcjonowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3.