Misja i cele strategiczne - Bajkowy Domek Żłobek Samorządowy Nr 12 w Krakowie

MISJA 

Misją Żłobka Samorządowego Nr 12 „Bajkowy Domek” w Krakowie jest

„Z dzieckiem być a nie dziecko mieć”.

Stworzenie obiektywnych, dogodnych i przyjaznych warunków do realizacji zadań statutowych jednostki. Ukierunkowanie na prowadzenie działań, które zaspokoją potrzeby naszych dzieci zwracając uwagę aby nasze wymagania wobec dziecka dostosować do jego wieku, a także możliwości psychofizycznych, pamiętając, że każde dziecko ma swoją niepowtarzalną drogę rozwoju, nie zawsze mieszczącą się w wyznaczonych normach. Świadczenie usług wysokiej jakości oraz dbałość o stały rozwój placówki.

CEL GŁÓWNY  ( STRATEGICZNY )

W małym dziecku płonie nieograniczona żądza zdobywania wiedzy. Małe dziecko zdobywa wiedzę o otaczającym świecie w sposób aktywny, poprzez działanie, odkrywanie, przeżywanie, przyswajanie. Dziecko zdobywając umiejętności i wiedzę wchodzi w świat dorosłych.
Celem naszej pracy jest zapewnienie wszechstronnych, bezpiecznych ,nieograniczonych warunków rozwoju wszystkim dzieciom przy uwzględnieniu ich indywidualnych upodobań i zdolności w klimacie wzajemnego szacunku i zaufania we wspólnych działaniach.  .
Przygotowanie dzieci do samodzielnego podejmowania działań, jak również, w kierunku zgodnego życia w społeczeństwie.  Stworzenie  najlepszej jakość opieki nad dziećmi spełniającej oczekiwania ich Rodziców w myśl naszego motta: Dzieci stanowią „jutro” tego świata, o które trzeba dbać już „dzisiaj”, korzystając z „wczoraj”  doświadczeń w tej materii.

CELE OPERACYJNE

sumienna praca na rzecz dzieci z podjęciem pełnej odpowiedzialności za wykonywane działania przez personel o wysokich kwalifikacjach, tworzenie możliwości i warunków rozwoju osobistego, troska o obowiązujące zasady, motywacja i odpowiednie honorowanie efektywnej pracy, gdyż pracownicy stanowią potencjał placówki


wszystkie prowadzone działania skierowane na rodziców i dzieci poprzez uwzględnianie ich potrzeb, poświęcenie im czasu, uwagi i przekazaniu pełnej informacji o placówce, wspieranie rodziców w procesie rozwoju i wychowania dzieci, pomoc w rozwiązywaniu problemów
praca w oparciu o najnowsze osiągnięcia psychologii pedagogiki małego dziecka, realizacja programu dobrej adaptacji, nauka poprzez zabawę w oparciu o nowoczesne zabawki, pomoce i sprzęt dydaktyczny, stosowanie wszystkie rodzaje diet ze wskazań lekarskich, monitorowanie faz rozwoju indywidualnego dzieci


określenie priorytetów, otwartość na nowości i na wprowadzanie zmian, dbałość o wizerunek zewnętrzny i wewnętrzny placówki, zarządzanie sytuacyjne i indywidualne, ocenianie i weryfikacja poprzez wyciągnięcie wniosków pozwalających ulepszać jakość pracy, stosowanie przejrzystych procesów decyzyjnych, wykorzystywanie wiedzy i pomysłów pracowników, dobra komunikacja interpersonalna


promowanie opieki nad małym dzieckiem, wychowywanie kolejnych pokoleń, budowanie kultury organizacji, wypracowanie standardów jakości opieki i działania, dbałość o standard bazy lokalowej


dbałość o życzliwą i przyjazną atmosferę w pracy, wzajemny szacunek, traktowanie ze zrozumieniem problemy innych, wspólne poszukiwanie sposobów rozwiązywania problemów i konfliktów, prawidłowy przekaz tylko prawdziwych i rzetelnych informacji

Nasz adres osiedle 2 Pułku Lotniczego 23, 31-868 Kraków
Nasz e-mail dyrektor@zlobekbajkowydomek.pl

Biuletyn Informacji PublicznejBiuletyn Informacji PUblicznej

Back to top