Opiekę wychowawczą oraz edukację sprawują pracownicy o wysokich kwalifikacjach pedagogicznych, medycznych, otwartych na potrzeby każdego dziecka.

Kadra pracująca z dziećmi systematycznie podnosi swoje kwalifikacje uczestnicząc w różnych kursach warsztatach i konferencjach krajowych.

W żłobku zatrudniony jest psycholog, który udziela wsparcia i pomocy psychologicznej.

Wykwalifikowane kucharki przygotowują posiłki zgodnie z jadłospisem oraz uwzględnieniem diet. Pozostały personel dba o stan sanitarny pomieszczeń żłobka.