• 6.30 – 8.00 – przyjmowanie dzieci, indywidualne kontakty z rodzicami zabawy indywidualne dzieci w kącikach zainteresowań
  • 8.00 – 8.30 – śniadanie
  • 8.30 – 9.30 – zabawy i zajęcia tematyczne w grupach dostosowane do wieku rozwojowego dziecka oraz spacery lub zabawa w ogrodzie
  • 9.30 – 9.45 – II śniadanie
  • 9.45 – 11.30 – ponownie zabawy i zajęcia w grupach
  • 11.30-12.00 – obiad
  • 12.00 – 14.00 – cisza poobiednia
  • 14.30 -15.00 podwieczorek
  • 15.00 – 17.00 – gry i zabawy w grupach, odbieranie dzieci ze  żłobka, kontakt indywidualny z rodzicami.